Vaccum Agi Homo Mixer

본문 바로가기

Vaccum Agi Homo Mixer

Bottom Homo Mixer

VACUUM AGI-HOMO MIXER

주요 특징

 • 고효율 진공 호모믹서
 • 패들 교반기 및 PTFE 부착 스크래퍼
 • 유광 처리된 접액부(304SS / 316SS)
 • 자켓 탱크 온도 제어: On/Off 제어 및 비례제어
 • 편리하고 정밀한 PLC 제어시스템
 • 유압 시스템을 이용한 커버 업-다운

적용 제품

 • 음료
 • 촉매
 • 크림
 • 래커
 • 로션
 • 식염수
 • 소스/드레싱
 • 자외선 차단제
 • 연고
 • 폴리머 유탁액
Model Capacity(Liter) Dimension(W x L x H, mm) Motor Power(kW)
CH-5 2 ~ 5 850 x 1,300 x 1,800 1.5 ~ 55
CH-50 15 ~ 50 800 x 1,850 x 2,050
CH-100 30 ~ 100 900 x 1,900 x 2,200
CH-300 90 ~ 300 1,150 x 2,400 x 2,900
CH-500 150 ~ 500 1,300 x 2,400 x 3,000
CH-1000 300 ~ 1,000 1,600 x 3,200 x 3,600
CH-1500 900 ~ 1,500 1,700 x 3,200 x 4,000
CH-2000 600 ~ 2,000 1,850 x 3,200 x 4,300
CH-2500 750 ~ 2,500 2,000 x 3,300 x 4,500
CH-3000 900 ~ 3,000 2,200 x 3,300 x 4,600

CAVITRON KOREA LTD.,

대전광역시 유성구 죽동로 161
대표 : 김성용
Tel : 042 - 824 - 0263
Fax : 042 - 824 - 0265
사업자번호 : 305 - 81 - 65154
Copyright © 2022. webzaun right reserved.